Ing. Jakub Lukavec

O mně

Vážení návštěvníci, úvodem mi dovolte krátké představení sebe sama: Vystudoval jsem fakultu stavební ČVUT v Praze a i nadále úzce spolupracuji se stavební fakultou ČVUT – Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí.

Své pracovní zkušenosti jsem začal nabíral v Dřevařském závodě – TESKO. Po krátký čas jsem pracoval ve společnosti Cecolegno s.r.o. a po dlouhá léta ve společnosti DEKWOOD s.r.o, DEKPROJEKT s.r.o. a DEK a.s., Znalecký ústav Atelier DEK, patřící do skupiny DEKTRADE a.s.. V současné době jsem zaměstnancem ve společnosti A2Timber s.r.o..

V seznamu ČKAIT jsem veden pod číslem 0012882.

Z publikační činnosti mohu jmenovat články „Nástrahy shazování sněhu ze střechy“, „Skladbou TOPDEK lze dodatečně ztužit starý krov“, „Poruchy krovů“ v měsíčníku DEKTIME a „Nejčastější nemoci střešních krovů“ na Novinky.cz.

Ing. Jakub Lukavec